ilustrace

Miroslav Šašek / Toto není kámen

Medúza sizrcadle zálibně prohlíží nový účes, Cicero si ve studiu odkašlává před projevem ke svému lidu, Nero s pocitem dobře vykonané práce sleduje přímý přenoshořícího Říma… To vše na stránkách rozmarnéopovážlivé knížky, která přivádí antické sochy do směšných situací, jež jako bychom odněkud znali.

Většina čtenářů zná Miroslava Šaška jako autora obrazových průvodců po velkých městech. Knihyjeho série This is... byly původně určeny dětem, ale už několik desetiletí si je stejně rádi prohlížejíjejich rodiče. A dětským i dospělým čtenářům je také věnována kniha Toto není kámen, jež vedle průvodce To je Řím glosuje autorův pobytItálii a svým způsobem vyjadřuje obdiv k antickému uměnížertem a koláží.

160x140 | 64 stran | 2016 | 160 Kč | Baosvět | koupit