ilustrace

Sylva Fischerová

Sylva Fischerová se narodila 5. listopadu 1963 v Praze. Po počátečníchstudiích filozofie na Filozofické fakultě a fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze nakonec vystudovalaklasickou filologii a pracuje v Ústavu řeckýcha latinských studií na FF UK. Žije v Praze. Vydala básnické sbírkyChvění závodních koní (1986), Velká zrcadla (1990), V podsvětnímměstě (1994), Šance (1999), Krvavý koleno (2005), Anděl na okně(2007) a Tady za rohem to všecko je (2011); dále publikovala soubory povídek Zázrak (2005) a Pasáž(2011) a dvě knihy pro děti: Júla a Hmýza (2006) a Egbérie a Olténie (2011).Edičně připravila tituly Původ poezie (2006) a Mýtus a geografie (2008),vždy s J. Starým, a dále J. L. Fischer: Výbor z díla I-II (2007; 2009, s J. Šulcem). Její veršebyly přeloženy do řady jazyků a knižně vyšly v angličtině(The Tremor of Racehorses, 1990; The Swing in the Middle ofChaos, 2010); prózy byly přeloženy do polštiny (Cud; soubor povídek,2008) a holandštiny (Dood, waar is je wapen?, 2011)

Ohlasy v tisku:
Česko jedna báseň
Festival spisovatelů

knihy