ilustrace

Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět

Představujeme novinku! Česká i anglická verze.

První velká monografie Jiřího Šalamouna obsahuje pestrou směs  autorových prací na papíře. Více než 700 obrázků dokumentuje širokou škálu jehonejen výtvarného, ale i myšlenkovéhozáběru. V knize najdete dětské kresby, studie, ilustracesurovém stavu, ilustrace výpravné, písně kramářské, kresby pro vlastní potřebu, litografie, plakáty, studie k práci na animovaném filmu (nejne Maxipes Fík), knižní úpravy i básně. Výsledný obraz potvrzuje, že Šalamounovo dílo, svébytné a zároveň koncízní a celoživotně věrné autorovu bytostnému ustrojení, je mimořádné nejennašem, ale i v evropském dobovém kontextu.

doprovodných textech se několik znalců Šalamounova díla pokouší slovem zachytit, v čem je kouzlo jeho potměšilého pohledu na svět. Knihu doprovázejí soupisy ilustrovaných knih, bibliofilií a grafických úprav, grafické tvorby a plakátů a výběrvýstav a bibliografie. Kniha vycházíumělcovým osmdesátinám.

připravujeme
archiv událostí