ilustrace

Jiří Dvořák

*1970
Pochází z Frýdlantu v Čechách. Dnes žije v Praze.
Studoval na Vysoké škole zemědělské v Suchdole. Po jejím absolvování byl a dosud je zaměstnán jako časopisecký redaktor.
Za knihu Zpátky do Afriky! byl nominován v soutěži Zlatá stuha v kategorii slovesné dílo pro rok 2005.

knihy