cesk ilustrace

Baobab děkuje svým přátelům

Baobab děkuje za práci bez které by nebyl
(redakce, korektury, produkce, písma, fotografie)
Drahoslava Janderová
Jiří Dvořák
Vlaďka Bartáková
Lenka Vocílková
František Štorm
Tomáš Brousil
Ondřej Přibyl